Close

ลงทะเบียน รับแนวทางการเรียนฟรี!

คอร์สเรียน

เรียนผ่าน Computer หรือ Laptop เท่านั้น 

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเราให้มากกว่าการพูดคุย

ภาษาอังกฤษออนไลน์

ที่ดีที่สุดสำหรับวัยทำงาน

TOPICA Native ผู้นำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมีผู้เรียนมากกว่า 3 หมื่นคน ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

33.8% ของผู้เรียน ตัดสินใจ
พัฒนาภาษาอังกฤษต่อที่ TOPICA Native หลังจากจบคอร์สแรก

77.4 % ของผู้เรียน
สนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
ได้อย่างมั่นใจ ภายใน 3 เดือน

30,000+

77.4%

มีผู้เรียนกว่า 30,000 คน 
ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรของ
TOPICA Native

33.8%

เกี่ยวกับ Topica

TOPICA Edtech Group มีสำนักงานในหลากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยี Learning English Online ระดับสากลมาสู่ประเทศไทย 

เราให้ความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง ?

ทีมช่างเทคนิค

ผู้ให้คำปรึกษา

เราคัดสรรอาจารย์ที่ได้ใบรับรองคุณภาพจาก TESOL, TEFL และ CELAT มีทั้งอาจารย์เจ้าของภาษา
และอาจารย์คนไทย ให้ผู้เรียนได้เลือก

ผู้เรียนทุกคนจะมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยช่วยเหลือ และตอบข้อสงสัย รวมถึงคอยกระตุ้นให้เข้าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียน

ช่างเทคนิคจะคอยช่วยเหลือ
ดูแลผู้เรียนทุกคน ตั้งแต่
ก่อนเข้าเรียนจนจบการเรียน

ในช่วง 8.00-23.00 น.

ครูผู้ช่วย


ครูผู้ช่วยคนไทย จะติดตาม
การเรียนของผู้เรียน กับครู
เจ้าของภาษา และตอบข้อสงสัย
ตั้งแต่ 8.00-23.00 น. 

อาจารย์ผู้สอน

คอร์ส 6 เดือน

ผลที่จะได้รับหลังจากการเรียนกับเรา

ผู้เรียนจะมั่นใจในการพูดคุย แบบมีประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร เจรจา และต่อรองกับผู้ร่วมงาน สามารถพูดคุย บทสนทนาที่ซับซ้อน
ฟังสำเนียง
ที่ยากได้ 
พร้อมออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
และเป็นธรรมชาติ

คอร์ส 12 เดือน

ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจการสนทนากับเจ้าของภาษา

ได้อย่างมั่นใจ ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน 
เช่น ที่แหล่งช้อปปิ้ง ที่ร้านอาหาร ที่ท่องเที่ยว
หรือสถานที่บันเทิง รวมถึงการนำเสนองานต่างๆ

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับแผนการเรียนส่วนตัวจากผู้เชี่ยวชาญ
หากผู้เรียน เรียนตามแผนการเรียนของเราแล้วไม่ได้ผลตามที่วางไว้ ผู้เรียนจะได้รับอีกคอร์สเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี

Ms. Sopa M.

นักเรียนพูดถึงเราอย่างไร ?

นักธุรกิจออนไลน์

สมัครคอร์ส 6 เดือน

Ms. Pusshamon K.

Mr. Nititorn C.

พยาบาลวิชาชีพ

สมัครคอร์ส 1 ปี

พนักงานบริษัทเอกชน

สมัครคอร์ส 9 เดือน

คอร์สเรียนแบบบุฟเฟต์ เฉลี่ยเริ่มต้นวันละ 100 บาท ขึ้นอยู่กับคอร์ส

เรียนกับเราแค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ลงทะเบียน รอรับคำปรึกษา ฟรี

ทดสอบระดับภาษา ฟรี

เราจะให้คำปรึกษาสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ โดยเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มั่นใจยิ่งขึ้น

ทดสอบออนไลน์ด้วยระบบ CASEC เพื่อจัดระดับภาษาของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

รับแผนการเรียนที่เหมาะสม

ราคาคอร์สเรียน

"เรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี เพียง 1 เดือนก็พูดได้"